Rusztowania - Sprzedaż i Wynajem

Dekorex

Ogólne warunki wynajmu sprzętu

Rusztowania wynajem

rusztowania elewacyjne, rusztowania modułowe, rusztowania aluminiowe przejezdne, zsypy budowlane, ogrodzenia budowlane, drabiny

 1. Sprzęt wynajmowany jest w oparciu o rozliczenie miesięczne, ceny najmu są stawkami dobowymi.
 2. Każda oferta jest przygotowywana indywidualnie w oparciu o oczekiwania Klienta.
 3. Istnieje możliwość negocjacji cen.
 4. Sprzęt wynajmowany jest w dwojaki sposób:
  • Z usługą montażu, demontażu, transportu (dotyczy: rusztowania elewacyjne, rusztowania modułowego, rusztowania aluminiowego).
  • Bez usługi montażu, demontażu (dotyczy: rusztowania przejezdnego, warszawskiego, ogrodzenia budowlanego, zsypu budowlanego, podpór stropowych, drabin) NAJEMCA ZAPEWNIA OBSŁUGĘ SPRZĘTU.
 5. Naliczanie czynszu najmu:
  • W przypadku najmu bez usługi montażu, demontażu rozpoczyna się od dnia wydania sprzętu z magazynu.
  • W przypadku najmu z usługą montażu, demontażu rozpoczyna się od dnia przekazania rusztowania do eksploatacji Protokołem Odbioru Technicznego.
 6. Wynajmowany sprzęt posiada wymagane dokumenty dopuszczające je do użytkowania.
 7. Oferta firmy obejmuje również usługi dodatkowe: transport sprzętu na budowę, doradztwo techniczne.
 8. Przy wynajmie podpisywana jest umowa najmu w dwóch egzemplarzach.
 9. Szczegółowe warunki najmu reguluje umowa najmu, która sporządzana jest każdorazowo.
 10. Przed wynajmem pobierana jest kaucja (gotówką lub przelewem), o wysokości kaucji decyduje wartość wypożyczanego sprzętu. Kaucja jest wpłacana przez Klienta na podstawie zawartej umowy i jest warunkiem wydania sprzętu.
 11. Dokumenty potrzebne przy najmie:
  • PRZEDSIĘBIORCY:
   • Wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS (nie starszym niż 3miesiące)
   • Zaświadczenie o nadaniu numerów NIP oraz REGON
   • Pisemne pełnomocnictwo upoważniające do odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu. (wymieniona w umowie najmu).
  • KLIENCI INDYWIDUALNI NIE PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
   • Dowód osobisty
   • Drugi dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL
   • Potwierdzenie zameldowania w postaci opłaconych rachunków za ostatni miesiąc
    (np. rachunek za gaz, energię elektryczną, itp.)
 12. Najemca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania podstawowych warunków użytkowania sprzętu.
  • Bezwzględne stosowanie się do zaleceń w Instrukcji obsługi.
  • Oczyszczenie sprzętu z wszelkich zanieczyszczeń.
 13. Składając zamówienie należy podać:
  • Dokładne dane kontaktowe najemcy
  • Adres użytkowania
  • Przewidywany okres najmu
  • Przybliżone wymiary powierzchni roboczej (szerokość, wysokość)

Nasi partnerzy